Grond voor volwassenen

 

Op 25 september 2024 starten we een traject van 12 woensdagen in 9 maanden onder leiding van hoofddocent en teacher Wim-Jan Bouman. In deze 9 maanden ga je op weg om je verbinding met de natuurlijke processen te herstellen. De verbinding met je eigen innerlijke natuurlijke kracht te gaan leven waardoor oude wijsheden gaan ontwaken.

 

Onze school, Grond-school voor leven, is gebaseerd op het onderwijzen en begeleiden van kinderen in de natuurlijke processen van het leven.

Ze leren hoe hiermee om te gaan, hoe hiermee samen te werken, te ontwikkelen en te groeien in bewustzijn. Daarin komen we tegen dat generaties voor ons dit nooit hebben meegekregen, net als wijzelf. Veel ouders, verzorgers, hulpverleners, docenten, artsen etc hebben nooit over deze natuurlijke processen geleerd. Er gaat zoveel tijd en energie zitten in een zoektocht hoe en wat te leven, waarin overleven de boventoon voert, ook al hebben we dat niet eens door. Ergens in ons voelen we dit wel maar weten we niet wat er mee te doen. En wat zou het mooi zijn om weer vanuit deze natuurlijke verbondenheid te leven, ook nog als volwassenen en het door te geven aan de kinderen zodat er weer generaties ontstaan die vanuit een natuurlijk zijn hun leven leven. 

 

Zie bijgaande flyer voor meer informatie. Mocht je vragen hebben dan horen we het graag. 

 

 

 

 

 

 

Wil je je aanmelden?

 

 Mail ons via info@grond-schoolvoorleven.nl 

Opleidingen

 

 

Foto: Wim-Jan Bouman