Vruchtbare grond.

 

We willen vruchtbare grond creëren. Daarmee kiezen we bewust voor financiering op andere manieren dan bekostiging door de overheid. Onze school is daarmee een zogenaamde B3-school. Onze keuze voor flexibiliteit, oprechte aandacht, persoonsvorming en vrijheid betekent dat ouders maandelijks een ouderbijdrage betalen. Hiermee zijn we vrij om het lerend leven samen met de leerlingen vorm te geven. We hoeven daarmee geen door de overheid opgelegd curriculum te volgen en kunnen daarmee mens-gericht werken. We kunnen kiezen of we wel of geen testen afnemen, hoeveel uren en dagen we maken en hoe groot de groei en de samenstelling van het aantal leerlingen is. De inspectie hanteert een speciaal toezichtskader voor B3-scholen van waaruit de kwaliteit geborgd blijft.

 

De ouderbijdrage is voor het kalenderjaar 2024 bij ons vastgesteld op €305,- per kind. Van al deze maandelijkse bijdragen betalen wij de huur van het pand, de energiekosten, de leerkrachten en docenten die we inhuren, de schoolmaterialen etc. Met ingang van 1 januari 2024 geldt een kortingsregeling met betrekking tot de ouderbijdrage. Voor het 1e kind is de ouderbijdrage €305 per maand, voor het 2e kind uit hetzelfde gezin geldt een korting van 10% en voor de daaropvolgende kinderen 15%. Deze regeling geldt voor zowel de ouderbijdrage als voor de proefperiode en wordt automatisch door Grond - school voor leven toegepast.

 

Naast deze maandelijkse bijdragen zamelen we ook geld in via Schenk GROND en via een crowdfundingsactie. Draag je onze school een warm hart toe? Wordt dan Schenker aan GROND! Je bijdrage is zeer welkom. 

 

 

Kosten